Przejdź do treści

Zalety outsourcingu

Oferta

Przeniesienie na inny podmiot działań związanych z opracowaniem receptury, wykonaniem analiz składu, opracowaniem formy oraz wytworzeniem produktu pozwala skupić się na działaniach w obszarze marketingu i dystrybucji. Zlecenie produkcji pozwala na rozszerzenie oferty, optymalizację kosztów i oszczędność czasu.

Oferta Bielpharma

Kapsułki

Producent suplementów diety Bielpharma oferuje kompleksową realizację procesu produkcyjnego wraz z etapami ustalenia receptury, przygotowania dokumentacji i rejestracją w Systemie Powiadomień Głównego Inspektora Sanitarnego. Zajmujemy się wytwarzaniem form suchych (kapsułki i proszki). Oferujemy także usługi blistrowania. Stawiamy na indywidualne i partnerskie podejście do kontrahentów. Zapewniamy szybkie i terminowe realizacje powierzonych projektów.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Oparcie procesu wytwarzania suplementów diety na najnowszej wiedzy naukowej pozwala na tworzenie efektywnych i bezpiecznych dla zdrowia receptur. W zakładzie produkcyjnym przestrzegane są określone przepisami prawa wymogi Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Higienicznej (GHP). Staranny wybór dostawców pozwala zapewnić bezpieczeństwo stosowania wyprodukowanego przez nas suplementu diety. Wytworzone suplementy diety oceniane są w laboratoriach zewnętrznych.

Jakość

Jakość

Kontrola na każdym etapie produkcji pozwala nam zapewnić najwyższą jakość produktu. Proces produkcyjny jest szczegółowo udokumentowany. Surowce i produkty przechowywane są w ściśle określonych i monitorowanych warunkach otoczenia. Każda jednostka produktu podlega badaniu pod kątem zanieczyszczeń metalicznych. Zapewniamy ścisłą kontrolę masy netto produktu.

Zakład produkcyjny

Fabryka

Nowoczesny zakład produkcyjny wyposażony jest w systemy kontrolujące warunki klimatyczne, co pozwala zapewnić nam wysoką jakość i bezpieczeństwo produkcji. Wydajność linii produkcyjnej umożliwia wykonanie zleceń obejmujących znaczną liczbę jednostek produktu. Podejmujemy się także produkcji niewielkich ilości produktu, co pozwala spełnić oczekiwania kontrahentów rozpoczynających działalność na rynku suplementów diety. 

Dbamy o środowisko

Ekologia

Zakład produkcyjny wyposażony jest w urządzenia energooszczędne i ekologiczne – od maszyn produkcyjnych do systemu wytwarzania ciepła zapewniającego wysoki współczynnik odzysku energii. Nie emitujemy gazów cieplarnianych. Środki chemiczne stosowane w zakładzie są bezpieczne dla środowiska i zdrowia. Dbamy o rozsądne gospodarowanie odpadami i ich recykling.

Dlaczego Bielpharma?

Partnerstwo

Najważniejsza dla nas jest jakość oferowanych produktów. Szanujemy konsumenta i dbamy, aby nasze produkty gwarantowały satysfakcję. Produkcja suplementów diety to nasza pasja. Jesteśmy otwarci na współpracę. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Stwórz z nami swoją własną markę suplementów diety.

Etapy współpracy

Schemat

Zapytania ofertowe proszę przesyłać na adres: biuro@bielpharma.pl