1. Regulamin Świadczenia Usług i Sprzedaży Wysyłkowej
  2. Regulamin Konta Użytkownika
  3. Polityka prywatności
  4. Polityka cookies
  5. Zwrot towaru
  6. Płatności
  7. Dostawa
  8. Reklamacje
  9. Pozasądowe rozstrzyganie sporów – załącznik nr 3

W dniu 4.11.2022 wprowadzono aktualizację cenników oraz opcji dostaw złożonych przez Państwa zamówień. Pozostałe punkty regulaminów nie uległy zmianie.

W dniu 3.10.2022 wprowadzono aktualizację treści regulaminów. Treść regulaminów obowiązująca w okresie 25.06.2022-3.10.2022 dostępna jest na żądanie u Administratora Portalu.