Przejdź do treści

Przysługuje Ci prawo do reklamacji zamówionego towaru. Podstawą do reklamacji zamówienia może być np. uszkodzenie opakowania, niezgodność dostarczonego towaru z zamówieniem, wątpliwości dotyczące wyglądu zawartości opakowania, nieszczelność opakowania i inne.

Każda partia towaru opuszczająca nasz magazyn podlega ścisłej kontroli jakości. Wszystkie etapy produkcji są nadzorowane. Proces produkcji jest skrupulatnie dokumentowany. Dla każdej partii wyprodukowanych suplementów diety możemy dokładnie odtworzyć pochodzenie i drogę pokonaną przez surowce potrzebne do jej produkcji. Po opuszczeniu magazynu Bielpharma archiwizujemy informację o pierwszym nabywcy produktu (detalicznym lub hurtowym). W przypadku konieczności wycofania produktu ze względów bezpieczeństwa ułatwi nam to identyfikację osób, które należy o tym fakcie powiadomić.

Szczególnie istotne jest zgłaszanie wszelkich nieprawidłowych reakcji organizmu na stosowane suplementy diety. Jest to istotne ze względu na bezpieczeństwo stosowania produktów. Należy pamiętać, że każda z substancji zawartych w naszym produkcie wywiera określony efekt fizjologiczny. Każda substancja wprowadzana do organizmu może wywołać reakcję nadwrażliwości lub odczyn alergiczny. O takim fakcie należy powiadomić producenta suplementu diety.

Do reklamacji ustosunkujemy się w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja dotyczy uszkodzenia towaru, po potwierdzeniu zgłaszanych wad, wymienimy towar na nowy. W przypadku chęci zwrotu zamówienia i uzyskania zwrotu pieniędzy prosimy, aby jednocześnie wypełnić Formularz odstąpienia od umowy dostępny w zakładce Zwrot towaru.

W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza w jak najbardziej szczegółowym zakresie oraz odesłanie go wraz z zamówionym towarem na adres:

Bielpharma sp. z o.o., Magazyn Zwrotów

ul. Tkacka 17

58-260 Bielawa

Reklamacje dotyczące usług i działania Portalu można zgłaszać na adres mailowy: biuro@bielpharma.pl