Informacja ta stanowi treść załącznika nr 3 do Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej

W przypadku sporu z Bielpharma, w tym w przypadku odrzucenia reklamacji przez Bielpharma, osoba która wniosła reklamację, może skorzystać z pomocy:

1)  miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,

2)  wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej. Podmiotem właściwym doprowadzenia takiego postępowania jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, którego strona internetowa dostępna jest pod adresem http://wiih.ibip.wroc.pl/public/,

3)  jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów.

Osoba, która wniosła reklamację będąca Konsumentem może również skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.