Czym jest mikrobiota jelitowa?

Mikrobiota jelitowa jest złożoną i dynamiczną społecznością bakterii, grzybów/drożdży i wirusów. Jest ona integralną częścią utrzymania zdrowia i regulacji układu odpornościowego.

Zmiany w składzie mikrobiomu zostały powiązane z wieloma patologiami, takimi jak cukrzyca, otyłość, rak jelita grubego i nieswoiste choroby zapalne jelit (IBD).

Szczególnie gatunki bakterii, które żywią się niestrawnymi włóknami pokarmowymi, odgrywają ważną rolę w zdrowiu człowieka, ponieważ wytwarzają metabolity, takie jak krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (short-chain fatty acids – SCFA). SCFA (octan, propionian i maślan) są produkowane w wyniku fermentacji bakteryjnej w jelicie i wywierają szereg efektów na metabolizm i układ odpornościowy.

Metabolity te, oprócz tego, że są ważnymi produktami pożywienia, wpływają również korzystnie na błonę śluzową jelita. Ze względu na ich rolę w homeostazie metabolicznej i immunologicznej oraz integralności bariery jelitowej, są one przedmiotem zainteresowania w rozwoju terapii, na przykład w IBD, które obejmuje chorobę Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Rola mikrobioty jelitowej jest istotna w kontrolowaniu zaburzeń czynnościowych jelit, takich jak zespół jelita drażliwego (IBS), czy zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO).

A Ty jak dbasz o swoją mikrobiotę?

Zadbaj o mikrobiotę z Lifeup Entero!

Lifeup Entero